EEN EEUW LANG UW PARTNER IN STAAL

Noesen is een stabiel familiebedrijf sinds 1920

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Noesen en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot indirect verlies of gevolgschade, of welk verlies of schade dan ook voortkomend uit verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder controle staan van Noesen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die daarin worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. Noesen neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.