MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

Aandacht voor de mens en voor onze omgeving

Maatschappelijk Engagement

Waarom is maatschappelijk engagement zo belangrijk voor Noesen?

Elk bedrijf, elke KMO, heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Noesen wil die rol zeer bewust invulling geven.

Binnen het bedrijf staat de mens centraal. Respect en veiligheid binnen een aangename werksfeer zijn primordiaal. Maar ook een correcte en standvastige relatie met klanten, leveranciers en alle actoren rondom het bedrijf zitten in het DNA van Noesen.

Maar we kijken ook breder en trachten zoveel mogelijk ons steentje (staaltje?) bij te dragen tot het welzijn van onze brede maatschappelijke omgeving.

RESPECT VOOR ONZE ANTWERPSE ROOTS

De firma Noesen en Antwerpen hebben al een eeuw lang een innige band. Vanuit die verankering wil het bedrijf ook bijdragen aan het welzijn in de Koekenstad.

Zo wordt met regelmaat steun verleend aan verschillende lokale initiatieven en groeperingen. Dat kunnen ‘goede doelen’ zijn, maar ook culturele organisaties en sportieve evenementen.

AANDACHT VOOR HET MILIEU

Wat velen niet weten is dat ons product, staal, 100% recycleerbaar is.

Maar ook naast het product zelf probeert de firma Noesen zijn ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden. We trekken dit door in zowel de randaankopen, de logistiek, het transport en de afvalverwerking.

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN

Reeds decennia lang bestaat er een aparte band met de KASK – de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten – en meer specifiek met de afdeling beeldhouwwerk in lastechniek.

Staal is ook Kunst. Getuige hiervan zijn de vele schitterende realisaties die wij permanent in onze gebouwen tentoonstellen.

ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJS

De scholen van het Technisch Onderwijs zijn bij ons welkom voor advies, documentatie en proefmateriaal.

Ook de leraars en leerlingen van het Kunstonderwijs kunnen hiervoor terecht.